VUOKRAUSEHDOT

MATKAILUAUTON/VAUNUN VUOKRAUSEHDOT

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Caravantaa, Y-tunnus: 2467805-1  ja vuokralleottajan  välillä.

YLEISTÄ

Tehdessään vuokrasopimuksen kanssamme edellytämme, että vuokraaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan alla olevia vuokraehtoja. Päävuokraajan (sopimuksen allekirjoittaja) ikä on oltava vähintään 23 vuotta, ellei erikseen ole sovittu. Kortti tulee olla ollut voimassa vähintään 2 vuotta ennen vuokraamista. Vuokrasopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että asiakas on antanut luvan luottotietojen tarkistukseen. Vuokraamo varaa oikeuden harkintansa mukaan perua varauksen mikäli asiakkaan luottotiedoissa on puutteita.

Autosta löytyvässä ohjekirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet auton käyttämiseen ja vuokraajan tulee tutustua ohjeisiin huolellisesti. Vuokraaja on velvollinen kysymään, mikäli joku asia jää epäselväksi. Autossa tupakointi ehdottomasti kielletty!

VUOKRAAN SISÄLTYY:
-Käyttöopastus, varaa aikaa 30 - 60 min.
-WC-kemikaalit
-Matkailuauton vakuutus 1000 € omavastuulla kesäaikana, 1400 € talviaikana. 

-Vaunu 1000€

-Kaasupullo

-Puhelinpalvelu 24/7 reissun ajan


VARAUSMAKSU/PANTTI/VUOKRAN MAKSU

Varausmaksu/pantti on 350 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja samalla vahvistetaan varaus. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu kolmen (3) päivän kuluessa, varaus purkaantuu.

Varausmaksu toimii panttina ja palautetaan vuokraajalle takaisin kun auto/vaunu on palautettu sovittuna aikana siivottuna, wc-säiliö tyhjennettynä, tankattuna ja muutenkin siinä kunnossa kun auto/vaunu oli vuokraushetkellä.

Sesonkiaikana 14.6.-15.8. lyhin vuokrausaika on yksi viikko ma-su (paitsi jos tätä lyhyempi väli on kalenterissa vapaana). Sesonkiajan ulkopuolella ei minimi vuokrausaikaa. Vuokra-aika alkaa sovittuna päivänä klo 12 ja päättyy sovittuna päivänä klo 18. Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan.

Kesäajan (touko-elokuu) vuokraukset laskutetaan n 1 kk ennen varsinaista vuokrausajankohtaa ja muulloin noin 2 vko aiemmin.

Jos vuokraus ajankohta on lähiaikoina, niin toimitamme laskun heti.

Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokralle antajan pankkitilillä viimeistään 7 päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli maksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua palauteta.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan matkailuauton/vaunun noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

VUOKRA-AJAN ALKAMINEN JA AUTON/VAUNUN LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokra-aika alkaa matkailuauton/vaunun luovutushetkestä. Vaihtopäivä on sesonkiaikana aina maanantai, ellei erikseen sovita. Auto/vaunu on valmiina vuokraajalta noudettavaksi vuokran alkamispäivänä klo 12. Vuokrauksen yhteydessä pidettävä käyttöopastus vie aikaa noin 30 - 60 min.

Molempien osapuolien oikeuden turvaamiseksi, tarkastamme aina vuokraajan kanssa auton/vaunun ENNEN lähtöä ja vuokrauksen JÄLKEEN. Tarkastuksessa havaitut viat/ vauriot ja puutteet merkitään vuokrasopimukseen. Ennen vuokrausta tehdään aina kirjallinen vuokrasopimus ja siihen on aikaa tutustua ja kysyä lisätietoja.

VAKUUTUKSET

Autossa/vaunussa on liikenne- ja kaskovakuutukset 1000 € omavastuulla kussakin vahinkotapauksessa.

Mikäli autolle/vaunulle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1000 € seitsemän (7) päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä.

Panttimaksua voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta.

Jos vahingossa on mukana muita osapuolia, tulee paikalle kutsua aina poliisi. Jos kyseessä on hirvieläinvahinko- tai kolarivahinko, tulee aina tehdä ilmoitus poliisille ja toimittaa poliisin antama todistus tehdystä ilmoitusta vuokranantajalle. Muissa tapauksessa on täytettävä vähintään vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen johtaa vuokraajan velvollisuuteen korvata koko vahinko kokonaisuudessaan.

Jos matkailuautolle/vaunulle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen tai yliväsynyt, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien vuokra-ajan mukaiseen viikkovuokraan perustuva korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. Edellä mainituissa tilanteissa ja mikäli vakuutuksesta ei saada korvausta, kulut jäävät kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.

Matkailuauton/vaunun varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.

MATKAILUAUTON/VAUNUN PALAUTUS VUOKRANANTAJALLE

Auto/vaunu on palautettava luovutuskunnossa viimeistään päättymispäivänä klo 18.00. Sopimuksesta poikkeavasta luovuttamisajankohdasta tulee neuvotella vuokralle antajan kanssa etukäteen.

Myöhästymisestä peritään korvaus, 50 € alkavalta tunnilta.

Matkailuauton/vaunun varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.

MATKAILUAUTON/VAUNUN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokranantajalla on oikeus periä auton palautuksen yhteydessä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta: jos matkailuauto/vaunu ei ole ajoissa palautettu (50€ / alkava tunti), sisältä siivottu (sisäsiivous 150 € + lattiamattojen pesu 80 € tarvittaessa), astioita ei ole tiskattu (astioiden tiskaus 50 €), wc-kasettia tyhjennetty (wc-kasetin tyhjennys 80 €) ja polttoainetankkia täytetty (tankkauskulut+10 €), lisäkilometrit á 0,30 €/km). Kaasupullon täyttö 35 €. Em. kulut vähennetään ensisijaisesti pantista. Mikäli pantti ei riitä kattamaan em. kustannuksia, on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton/vaunun palautusajankohdasta.

Matkailuautoa/vaunua palautettaessa vuokralle antaja ja vuokralainen tarkistavat auton/vaunun. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Varsinaisen vahingon lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä 40 €/tunti työajasta, joka kuluu auton/vaunun huolloissa käyttämiseen, jos se johtuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

- Matkailuauto/vaunu on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, täyteen tankattuna, huolellisesti siivottuna, kasetti - wc tyhjennettynä, vähintään toinen kaasupullo täynnä (auto) ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto/vaunu oli luovutushetkellä. Vuokranantaja huolehtii auton/vaunun ulkopesun- ja puhdistuksen.

- Jos matkailuautoa/vaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle seuraavan viikon vuokran kokonaisuudessaan.

- Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

- Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton/vaunun ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

- Autossa on kaksi kaasupulloa, joista vähintään toisen on oltava täysi. Tyhjentyneen, tai vajaan kaasupullon tilalle on vaihdettava uusi vaihtopullo ennen auton palauttamista.

- Matkailuauto/vaunu palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana samaan paikkaan mistä se oli noudettu - matkailuautovuokrauksen edustajan ollessa paikalla auton palautushetkellä.

MATKAILUAUTON/VAUNUN KÄYTTÖ

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta/vaunusta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa/vaunua erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa/vaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Ainoastaan sopimuksessa mainituilla henkilöillä on lupa käyttää matkailuautoa/vaunua. Matkailuautoa/vaunua ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti.

Matkailuauton/vaunun käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto/vaunu on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.

Matkailuautossa/vaunussa tupakointi ja on ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa/vaunussa todetaan tupakoidun, veloitetaan siitä 1000 € verhoilun ja sisätilojen puhdistuskuluina.

Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että takatallat ovat ylhäällä jos ovat olleet laskettuina, antenni alhaalla, kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. Auton/vaunun kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä ja renkaiden ilmanpaineista. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttää auton/vaunun sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja on velvollinen ottamaan selvää, mitä polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan.

VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan vakuutusehtojen mukaisesti. Jos vuokraaja on yritys, riitatilanteissa sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä vastaa aina viime kädessä päävuokraaja yksityishenkilönä. Päävuokraaja on henkilö, joka on allekirjoittanut vuokrasopimuksen.

Vuokraaja on velvollinen lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

-Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, sekä ajan, joka kuluu korjaamolle viemiseen ja asian selvittelyyn

-Korvaamaan matkailuautosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet

-Korvaamaan matkailuauton sisäosien likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, sekä verhoilun korjauksen ja pesun. Auton ulkopesusta vastaa vuokralle antaja.

-Tupakointi on ehdottomasti kielletty ja siitä on erikseen määrätty sanktiot tässä sopimuksessa.

-Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta hinnaston mukaista viikkovuokraa vastaavan vuorokausimaksun 120 €, enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

-Jos raitisvesisäiliöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonorvauksena 2000 €.

-Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

-Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylinopeussakot, rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIKA-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

-Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä viasta tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

-Mikäli autossa ilmenee vakava vika, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen, lisävahinkoa autolle tai estää auton käytön, vuokraaja on velvollinen viemään auton huoltoon vuokranantajan laskuun, mikäli vuokranantaja niin vaatii. Vuokraaja voi vikatilanteessa palauttaa auton ja vuokraus katsotaan keskeytyneeksi palautushetkestä alkaen. Vuokranantaja on velvollinen korvaamaan jäljellä olevia täysiä vuokrapäiviä vastaavan summan.

-Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Vahingosta on ensin ilmoitettava puhelimitse vuokraamolle ja sitten täytettävä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

-Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.


VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian johdosta tai muutoin keskeytyneen auton tilalle korvaavaa autoa, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyminen korvataan ja jatkaminen turvataan auton kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi näkemällä tavalla.


VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.
Varauksen peruminen on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut vuokranantajalle. Vuokranantaja on velvollinen vahvistamaan peruutuksen heti sen saatuaan. Mikäli vahvistusta ei ole tullut 3 arkipäivän kuluessa peruutuksesta, vuokraajan tulee varmistaa peruutuksen perille meno.

Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varaus/panttimaksu palautetaan, vähennettynä 100 € käsittelykuluilla.  Mikäli peruminen tapahtuu 29-21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua ei palauteta. Jos varaus perutaan 21-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan. Peruuntuneen vuokrauksen voi sovittaessa siirtää myös toiselle ajankohdalle.

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti. Vuokraaja voi halutessaan tarkistaa vuokraajan luottotiedot. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

Mikäli vuokraamo ei jostakin syystä pysty luovuttamaan vuokrattavaa matkailuautoa vuokraajalle, vuokraaja saa rahansa takaisin viikon sisällä. Missä tahansa korvaus- tai riitatilanteessa vuokraamon korvausvastuu on korkeintaan maksetun vuokran suuruinen. Kaikki rahojen palautukset maksetaan tilisiirtona vuokraajan ilmoittamalle pankkitilille.

MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuautolla saa ajaa ulkomailla, mutta siitä on sovittava tapauskohtaisesti vuokrauksen yhteydessä. Lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen ja lupa on voimassa vain sopimuksessa mainituissa maissa ajamiseen.  Vuokraaja on velvoitettu tuomaan auton Suomeen välittömästi, jos vuokranantaja niin vaatii.


SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.


VARAUSMAKSUN MAKSETTUASI HYVÄKSYT SOPIMUS EHDOT